ČO JE ŽIVOTOPIS?

Domov » ČO JE ŽIVOTOPIS?

 

 

 

 

 

 

 

ČO JE ŽIVOTOPIS?

Životopis, alebo curriculum vitae (CV), je dokument, ktorý obsahuje prehľad relevantných pracovných skúseností a vzdelania. Často práve životopis je sprostredkovateľom prvého kontaktu medzi firmou, ktorá ponúka pracovné miesto a uchádzačom o zamestnanie.

Informácie v životopise sú rozhodujúce pre úspešné pozvanie uchádzača na pracovný pohovor (interview). Preto je dôležité vedieť, čo by životopis mal a čo nemal obsahovať.

Životopis by mal obsahovať nasledujúce sekcie:

 1. Osobné údaje

  meno a priezvisko, titul - 
  nepoužívajte žiadne iniciály, a taktiež žiadne oslovenia ako pán, pani...
  adresa

telefón 
e-mailová adresa - odporúčame reagovať mailovou adresou v tvare meno.priezvisko@cvprestige.eu  

Môžete uviesť dátum narodenia, štátnu príslušnosť či rodinný stav - nie je to však povinné.

 

 1. Vzdelanie

  Pri uvádzaní vzdelania začnite s najvyšším dosiahnutým vzdelaním (doktorandské štúdium, vysoká škola, stredná škola). Uvádzajte dátum začiatku a dátum ukončenia alebo predpokladaného ukončenia, názov a sídlo školy, kde ste študovali, odbor, spôsob ukončenia školy (štátna skúška, maturitná skúška, ...). Základnú školu nemusíte uvádzať.

 

 1. 3.    Doplnkové vzdelanie

 

Kurzy, certifikáty...

 1. Pracovné skúsenosti

  Zamestnania by mali byť uvedené v poradí začínajúc súčasnou pozíciou. Treba uviesť od kedy do kedy trvalo zamestnanie, názov zamestnávateľa, miesto, názov pozície a náplň práce (okruh pracovných úloh, kompetencie...) V časti pracovné skúsenosti sa uvádza i materská dovolenka, resp. evidencia na úrade práce.
 2. Jazykové znalosti

  Treba  uviesť, aký jazyk ovládate a na akej úrovni, certifikáty, štátna skúška, pobyty v zahraničí...
 3. Počítačové znalosti

          Uveďte všetky PC programy, ktoré ovládate i s príslušnou úrovňou

 1. Vodičský preukaz
 2. Vlastnosti a záujmy
 3. Referencie

  Niektorí zamestnávatelia vyžadujú referencie. Je užitočné, ak môžete uviesť kontakt na osoby, ktoré o vás môžu podať referencie.
 4. Miesto, dátum

  Dátum životopisu by mal byť vždy aktuálny.